• สำนักงานเลขานุการ  งานบริการการศึกษา
 • นายสมศักดิ์  นวพานิชย์                  นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นางรัชนี  อธิมุตติกุล                       นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นายสมชาย  ภิรมย์                        นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นางพิไลวรรณ  มะนะสุทธิ์                นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นางสุนีย์   เพ็ชร์สุทธิ์                      นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นางเอรวรรณ  สำรองพันธ์                นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นางสาวประภา  แตงไทย                 นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 • นางสาวกนกพร  ธรรมภาค               นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวชญาณ์ทิพย์  ดวงประเสริฐ     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน
 • นายพิพัฒน์  จันทน์สุคนธ์                ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน
 • นางนันทิยา  เกิดมีสุข                     พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

 

สายตรงหัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

Visitors Counter

24875
TodayToday8
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week4
This_MonthThis_Month13
All_DaysAll_Days24875Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.