• สำนักงานเลขานุการ  งานคลังและพัสดุ
 • นางอารีย์  คุ้มชู                          นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
 • นางสาวศศิพิมพ์  เหล่าสิ่ง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางวิลาวัลย์  คงดวล                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
 • นางปราณี  ปราบภัย                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
 • นางพาณี  สำราญฤทธิ์                 นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
 • นางสาวประภัสสรา  เคนพรม         นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ
 • นางสาวชนิดา  อุตชานนท์ตรี        นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ
 • นางสาวนริศรา  วิริยะภาพ             นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ
 • นางสาวบังอร  ภู่พิมล                   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
 • นายสามารถ  เลากุลศานต์            นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 • นางปทุมพร  เหล่าสิงห์                  บุคลกร ชำนาญการ
 • นายลิขิต  สวัสดี                           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน
 • นายจตุพร  สุขวรประทีป               ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน
 • นางณัฐนันท์  สุนทรพิพัฒน์           พนักงานสถานที่

 

สายตรงหัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

Visitors Counter

24876
TodayToday9
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week5
This_MonthThis_Month14
All_DaysAll_Days24876Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.