• สำนักงานเลขานุการ งานบริหารและธุรการ
 • นายสมยศ  คงดวล                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 • นางเอื้อมพร  โพธิสาร             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 • นางดาวเรือง  สุทธิรักษ์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นายสุทธิพงศ์  ยงไสว             ช่างเทคนิค  ชำนาญงาน
 • นายณัฐ  กำเนิดเรือง               ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
 • นางจิระพันธ์  โรจนดุล             บุคลากร ชำนาญการ
 • นายคมสันต์  ฉัตรภูติ               บุคลากร  ชำนาญการ
 • นางสาวอัญชลี  กรีฑาเวช         บุคลากร  ปฏิบัติการ
 • นายรัตนชัย  ตู้จินดา                บุคลากร  ปฏิบัติการ
 • นางวงเดือน  นนทรีย์               ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน
 • นางสำรวย  พุ่มมาลา               ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน
 • นายไพโรจน์  เปี่ยมสวัสดิ์         ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติงาน
 • นายสุเมธ  บุญมาเลิศ              ช่างประปา
 • นายแสวง  สว่างภพ                 ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 • นายปรีชา  สัชฌุกร                 พนักงานขับรถยนต์
 • นายเทียนทวี  บุญธรรม            พนักงานขับรถยนต์
 • นายประชุม  พุ่มมาลา              พนักงานขับรถยนต์
 • นายกริด  คงเจริญ                  พนักงานขับรถยนต์
 • นายพีธพงศ์  ธาดาดล              พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

สายตรงหัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

Visitors Counter

24876
TodayToday9
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week5
This_MonthThis_Month14
All_DaysAll_Days24876Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.